top of page

Project Name:

บ้านสายลม

Description:

บ้านสายลม

● Baan Sailom (บ้านสายลม สาทร) – คอนโดมิเนียม
● อาคารเดียว จำนวน 8 ชั้น รวมทั้งหมด 16 ยูนิต
● งานทาสีน้ำมันภายนอกและภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์และพื้นไม้ปาร์เก้

บ้านสายลม

bottom of page