top of page

Project Name:

วัดบางปะกอก

Description:

- วัดบางปะกอก
- 86 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
- ลักษณะเป็นเป็นวัดราษฎร์ สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย
- งานทาสีอาคารภายนอกและภายใน

วัดบางปะกอก

bottom of page