top of page

Project Name:

วิภาวดีรังสิต 58

Description:

งานทาสีภายนอกและภายในบ้านพักอาศัย 2 ชั้น วิภาวดีรังสิต 58
- งานทาสีผนังภายใน
- งานทาสีผนังภายนอก
- งานทาสีฝ้าเพดานฉาบเรียบ
- งานทาสีไม้เชิงชาย
- งานทาสีบัวปูนหล่อ, บัวปีกนก, ราวเหล็กระเบียง
- งานทาสีหลังคากระเบื้อง
- งานทาสีพื้นไม้
- งานทาสีวงกบประตูไม้
- งานขัดล้างพื้นระเบียงปูกระเบื้องพร้อมยาแนว

วิภาวดีรังสิต 58

bottom of page