top of page

Project Name:

อบรมการโรยตัว

Description:

อบรมการทำงานบนที่สูง

ทางบริษัทไชยแสงทองได้นำทีมงานและช่างไปอบรมการโรยตัวที่ ISTE

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ทีมงานรับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

อบรมการโรยตัว

bottom of page