top of page

Project Name:

อาคารพิพัฒนะสิน

Description:

อาคารพิพัฒนสิน

● ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
● จำนวน 20 ชั้น
● พื้นที่ทั้งหมด 8,300 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายใน , งานพ่นสีประตูไม้

อาคารพิพัฒนะสิน

bottom of page