top of page

Project Name:

Plaza Athenee

Description:

โรงแรม Plaza Athenee

● โรงแรม พลาซ่าแอทธินีรอยัล เมอริเดียน (The Athenee Hotel , a Luxury Collection Hotel, Bangkok)
● ห้องพักและห้องสวีทหรูถึง 374 ห้อง
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีประตูและหน้าต่างไม้,งานทาสีจราจร

Plaza Athenee

bottom of page